Kennisbank
123-webhost > Kennisbank overzicht

Zoeken:


Kan ik publiceren via een programma als Frontpage, NVU of Web To Date?

Antwoord Het is mogelijk uw website te publiceren via programma's als Frontpage, NVU, Web To Date, SiteGenWiz etc. Deze programma's beschikken over het algemeen over een FTP-publiceerfunctie waarin u een aantal zaken dient op te geven, zoals FTP-server, gebruikersnaam en wachtwoord en meestal ook een map waarnaar gepubliceerd dient te worden. Hoewel deze instellingen durven te verschillen per programma kunt u over het algemeen gebruik maken van onderstaande gegevens:

FTP-server: uw domeinnaam zonder http://www voor (bvb. mijndomeinnaam.nl)
Gebruikersnaam: de gebruikersnaam van uw controlpanel
Wachtwoord: het wachtwoord van uw controlpanel
Map (folder): /domains/uwdomeinnaam.nl/public_html

Indien u gevraagd wordt in passive mode te connecteren dient u dit te activeren (aanvinken of bevestigen). Indien een FTP-poort dient te worden ingevuld kiest u voor '21'.

Dit zijn de basisinstellingen die bij de meeste programma's zullen werken. Indien uw programma toch andere instellingen vereist neemt u best contact op met de helpdesk van uw programma voor verdere ondersteuning.
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 26
Categorie: FTP
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.0/5.0 (4)

 
« Ga terug



Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | Prijzen in euro en exclusief btw tenzij anders vermeld.